Prostitution i København fra middelalder til nyere tid

Mandage fra kl. 10.00 -11.40

v/ Pensioneret Kriminalassistent, Bachelor i Historie fra Kbh.’s Universitet
Tom Guldbæk Olsen

*Brugerstyret hold
Max 20 deltagere

Kurset kan opleves som en kulturhistorisk tidsrejse i det Københavnske prostitutionsmiljø i
tiden fra fæstningsby til moderne storby, hvor også politiets indsats i dette specielle miljø
bliver beskrevet. Prostitutionsmiljøet i København, der allerede fra middelalderen var styret
af rufferi, druk, vold, dårlige levevilkår og ydmygende behandling af de prostituerede, vil være
i fokus under lektionerne. De prostituerede ses i nutiden som en stigmatiseret del af befolkningen, men var tidligere en naturlig del af den sociale underklasse i København. Kurset vil også omfatte politiets indsats i prostitutionsmiljøet fra bysvende, rakkere, bødler og vægteres opgaver til den moderne politiindsats.
Undervisningen tænkes delvis at skulle foregå som dialogbaseret undervisning, hvor deltagerne kan indgå med egne betragtninger.
Underviseren, Tom Guldbæk Olsen, pensioneret  kriminalassistent fra Københavns politi og
Bachelor i historie fra Københavns Universitet, har selv igennem en årrække arbejdet i det særlige prostitutionsmiljø, der hovedsagelig var toneangivende i området omkring Istedgade i København i 1980`erne, hvorfor også underviserens egne betragtninger vil indgå i undervisningen.
Udgifter til kopier må påregnes

Midt i en Jazztid

Onsdage kl. 12.25 – 14.05 i Foredragssalen

*Brugerstyret hold v. Erik Brodin

Max. 10 deltagere

Kan du lide jazz, blues og måske lidt latinmusik, og har du spillet tidligere og  lyst til at begynde igen?

Så kom glad til Peder Lykke med dit instrument.

Det er sjovere at spille sammen end hver for sig, så kom og vær med til at få Højskolen til at swinge!

Religion, historie og samfund

Fredage kl. 10.00-11.40 i Foredragssalen

v/ Jakob Lauge Thomassen,  Cand.mag. i Historie og Religionsvidenskab

Max. 25 deltagere

Hvorfor siger man at USA er guds eget land?
Hvordan har kristen mission påvirket religion i Grønland?
Hvorfor er osmannerne populære i nutidens Tyrkiet?
Og hvilken betydning har kristendommen for udviklingen af den danske stat?

På dette kursus ser vi nærmere på hvordan religion udvikler sig i samspil med historie og samfund. Med udgangspunkt i forskellige lande bliver vi klogere på hvordan politiske forandringer påvirker religion. Og hvordan religion kan have indflydelse på politiske liv.

Udgifter til kopier må påregnes.

 

Filosofiens trøst og forbandelse

Tirsdage kl. 12.25-14.05 i Lokale 9

v. cand. mag. i filosofi Morten Bønke Pedersen

Max. 25 deltagere

Filosofi er faget om de største spørgsmål og den levende nysgerrighed. Faget beskæftiger sig med de store tanker, som har præget menneskeheden op gennem verdenshistorien. Som arkæologien graver efter levn, der kan fortælle os noget om fortidens kulturer, lokaliserer filosofien de spørgsmål, som har optaget mennesket siden tidernes morgen – f.eks. om naturens og samfundets indretning, om sprog, erkendelse, eksistensen og døden.

Vi vil med udgangspunkt i historiens store tænkere dykke ned i filosofiens temaer – ikke for at finde endegyldige svar, men for sammen at blive klogere på os selv og verden omkring os.

Filosofi og politik med afsæt i Islam

Onsdage 12.25 – 14.05 i lokale 5-6

v. Cand. mag i Filosofi  Hasib Nasiri

Max. 14 deltagere

Vi har desværre ingen tekst endnu til denne aktivitet

Tværfaglig hold: Romantikkens verden

Onsdage kl. 10.00 – 11.40 i Foredragssalen og lokale 9

v/cand.mag. i musik- og teatervidenskab Lilo Sørensen og cand.mag. i tværkulturelle studier Mads Fristeen

Max. 40  deltagere

Romantikken er knyttet til industrialiseringen i 1800 tallets Europa. Opfindelsen af dampmaskinen revolutionerer produktionsforhold og transportmuligheder. Folk søger mod byerne i håb om arbejde på de nye fabrikker. Efter revolutioner og krige reagerer romantikerne ved at vende sig fra teknikken og storbyen for at dyrke naturen.

Vi skal se nærmere på de politiske, sociale og økonomiske forhold, der danner grundlag for de romantiske tankestrømninger, hvor også kunst og kultur ændrer sig radikalt. Og vi skal blandt andet beskæftige os med industrialiseringen i England og Tyskland samt masseudvandringen til USA. Udgifter til kopier må påregnes.

Kold krig og Velfærdsstat

Mandage 12.25-14.05 i Foredragssalen

v/  Jakob Lauge Thomassen,  Cand.mag. i Historie og Religionsvidenskab

Max. 25 deltagere

Perioden fra Danmarks befrielse i 1945 til optagelsen i EF 1973 byder på store forandringer. Både inden for og uden for landets grænser. På dette kursus går vi i dybden med perioden. Vi bliver blandt andet klogere på retsopgøret efter befrielsen, på hvordan den kolde krig påvirkede indenrigspolitikken og på Danmarks forhold til NATO. Samtidig skal vi se nærmere på danskernes dagligliv i 1950’erne og hvordan velfærdsstaten blev udviklet på baggrund af erfaringerne fra Anden Verdenskrig.
Udgifter til kopier må påregnes.

Nyere Københavns historie med brede historiske perspektiver

Mandage 10.00-11.40 i Foredragssalen

v/ Jakob Lauge Thomassen,  Cand.mag. i Historie og Religionsvidenskab
Max. 40 deltagere

Med fokus på København udfoldes nyere danmarkshistorie fra 1800-tallet og frem.
Kurset viser, hvordan internationale begivenheder har sat deres præg på København og
Danmark op igennem tiden. De store narrativer kombineres undertiden med små personberetninger, hvor vi dykker ned i nogle af de mange skæbner, der enten har efterladt sig spor i byen eller indfanger tidens mentalitet. Håbet er således at vise, hvordan Københavns historie er vævet ind i en større dansk og europæisk sammenhæng.
Til hver kursusgang forelæses der over et givet emne eller sted i historien, samtidig med der skabes plads til dialog, diskussion og perspektivering.
Udgifter til kopier må påregnes.

Opera som totaloplevelse

Torsdage kl. 10.00-11.40 i Foredragssalen

v. cand. mag i musik- og teatervidenskab Lilo Sørensen

Max. 50 deltagere

Opera kan fascinere de fleste. Lukke vores ører,  øjne og sind op.
Opera er en ung kunstart, der opstod som et påtrængende behov i 1600-tallets  Italien.
Senere fulgte andre europæiske lande med og skabte deres egne operaformer – i  Frankrig var ballet et krav i operaerne, i England sad barokkens mester Händel, i det tysksprogede fik man Mozart og Wagner. Og alle steder havde man både alvorlige og komiske operaer der konkurrerede om publikums gunst.
Opera er ikke en fritsvævende kunstart, men inspireres af samfundsforhold og andre kunstretninger igennem tiderne. Vi uddyber og dykker som altid ned i traditionerne og sætter fantastiske værker på plakaten. Vi fælder en tåre, fordi vi berøres, eller fordi vi morer os.
Kom og vær med i det magiske operaunivers.

Læsestudiegruppe

1. mandag i hver måned kl. 12.30 – 14.05 i Lokale 7-8/biblioteket

*Brugerstyret hold v. Lis Dømmestrup og Jette Christiansen

Max. 12 elever i 2 grupper

Kan du lide at læse bøger? Vil du dele din glæde for bøger med andre? Så er en læseklub måske noget for dig. Vi mødes, og taler om den bog vi i fællesskab har valgt som emne.

Kunstens historie

Torsdage kl. 12.25 – 14.05 i Foredragssalen

v/Bachelor i Kunsthistorie Sofie Bové

Max. 25 deltagere

Hvordan kan det sige noget grundlæggende om at være menneske at Marco Evaristti udstiller
ti fisk i blendere på et kunstmuseum i Kolding?
Og hvordan kan det gå til at en løsagtig munk blive en af 1400-tallets største Italienske
malere?
I dette kursus kigger vi på kunsthistoriens lange linjer og skaber forståelse for hvordan kunstens udvikling hænger uløseligt sammen med dens historiske samtid. Vi dykker ned i perioder og kunstnere og nyder nogen af kunsthistoriens største mesterværker på lige fod med nogen af dens mest oversete skatte og mysterier.
Udgifter til kopier må påregnes

Slægtsforskning på fortsætterniveau

Tirsdage kl. 10.00-11.40 i EDB

*Brugerstyret hold v. Birthe Svendsen

Max. 8 deltagere

Dette kursus vil få dig videre med din slægtsforskning.

Få inspiration til at finde din egen historie i en studiekreds hvor vi kan lære af hinandens erfaringer. Det forudsætter, at du har benyttet kirkebøger og folketællinger en hel del, samt at du har et godt kendskab til Internettet.

Print/kopier afregnes til kontoret efter hver undervisningsgang.

Slægtsforskning for begyndere

Tirsdage kl. 12.25-14.05 i EDB

*Brugerstyret hold v. Birthe Svendsen

Max. 8 deltagere

Med udgangspunkt i egen fødsel og dåb søger vi hovedsagelig i kirkebøger og folketællinger
på nettet for at finde tilbage i slægtshistorien.
Du opfordres til at medbringe egen PC eller en  USB-nøgle til at gemme de fundne optegnelser
på. Der bliver undervist med udgangspunkt i den enkeltes behov.
Kendskab til EDB på brugerniveau er en forudsætning for at deltage på dette hold.
Print/kopier afregnes til kontoret efter
hver undervisningsgang.

Slægtsforskning for øvede

Torsdage kl. 10.00-12.00 v. Rose Marie Spooner

*Brugerstyret hold Max. 8 deltagere

Find dine aner ved søgning på Internettet. Få inspiration til at finde din egen historie i en studiekreds, hvor vi kan lære af hinandens erfaringer.

Forudsætning for et godt resultat er at man har en pc og godt kendskab til brugen af den, da alle oplysninger findes på Internettet.

Print/kopier afregnes til kontoret efter hver undervisningsgang.