Fri aktivitet og samvær

Onsdage 10.00-11.40

v/Ruth Wulffeld

Max. 16 deltagere

Sammen vil vi skabe et kreativt værksted, hvor alle vil deltage og komme med forslag, inspiration og ideer til kreative indspark. Mine forslag kan være ståltrådsmænd, stenmaling, arbejde med bladguld og male på små skiferplader, strikke og arbejde med lettere håndarbejde. Være kreative på årets tema, jul, påske m.m. Ture ud af huset, ud i naturen på oplevelser.
Udgifter til materialer må påregnes.

Demokratiets historie

Mandage 12.25-14.05 i Foredragssalen

v/ Jakob Lauge Thomassen,  Cand.mag. i Historie og Religionsvidenskab
Max. 25 deltagere

Donald Trump er kommet til magten i USA, nationalistiske og populistiske strømninger
vinder frem i de fleste vestlige lande, og for første gang siden Anden Verdenskrig titter totalitarismens
grimme ansigt frem på de yderste politiske fløje. Er demokratiet på tilbagetog?
Kan vi tillade os at tage demokratiet for givet?
Og hvad betyder “demokrati” i grunden?
Vi vil tage på en historisk rejse fra demokratiets barndom i antikkens Grækenland,
over det vestlige gennembrud under og efter oplysningstiden, til demokratiets betydning i
den moderne verden. Vi vil kigge på demokratiets store tænkere. Vi vil undersøge ytringsfrihedens
historie og dens relevans for demokratiet, og vi vil sammenligne med andre styreformer
gennem tiden – fra tidlige stammesamfund til monarki, diktatur og teknokrati.
Vi vil med andre ord sætte os for at undersøge, om Winston Churchill havde ret, da han sagde:
“It has been said that Democracy is the worst form of Government except all others that have been tried”.
Udgifter til kopier må påregnes.

Fortællekreds

Mandage fra kl. 10.00 -11.40

*Brugerstyret hold v/Franzi Jung Møller
Max. 12 deltagere

Alle har en historie at fortælle. Du kan fortælle din livshistorie, fortælle om dit arbejdsliv, om de steder du har boet, om dine hobbyer, din families historie og meget, meget mere. Og du kan selv vælge den måde, du vil præsentere det på.
Du synes selv, at du er helt almindelig – men nej, alle er unikke.

Religionens idéhistorie

Fredage kl. 10.00-11.40

v/ Jakob Lauge Thomassen,  Cand.mag. i Historie og Religionsvidenskab

Max. 25 deltagere

Hvor stammer vores moderne forståelse af religion fra?
Hvem har tænkt de store tanker gennem tiden?
Hvordan har de store ideer udviklet religionen gennem tiden?
Disse tre gennemgående spørgsmål vil være hovedfokus i dette kursus. Vi vil kigge på de fremtrædende tænkere, der gennem tiden har formet og udfordret vores fælles religions- og åndsliv.
I den forbindelse vil vi komme ind på: Hvordan Platon udviklede sin ideverden i oldtidens Grækenland.
Hvordan de kinesiske tænkere Confusius og Laozi formede kinesisk filosofi. Hvordan munken Thomas Aquinas påvirkede middelalderens kristendom.
Hvordan reformatorer som Martin Luther og Jean Calvin gjorde op med katolicismens tradition.
Hvordan oplysningsfilosoffen Emmanuel Kant udlagde menneskets etik.
Hvordan den tyske filosof Friedrich Nietzsche kritiserede kristendom i 1800 tallet.
Hvordan vores egen Søren Kierkegaard forsøgte at redde danskerne fra åndløshed.
Alle disse, og mange flere, har været med til at forme det kulturelle, religiøse og åndelige fundament, hvorpå vores moderne verden er baseret.

Udgifter til kopier må påregnes.

 

Filosofi

Tirsdage kl. 12.25-14.05

v. cand. mag. i filosofi Morten Bønke Pedersen

Max. 25 deltagere

Filosofi er faget om de største spørgsmål og den levende nysgerrighed. Faget beskæftiger sig med de store tanker, som har præget menneskeheden op gennem verdenshistorien. Som arkæologien graver efter levn, der kan fortælle os noget om fortidens kulturer, lokaliserer filosofien de spørgsmål, som har optaget mennesket siden tidernes morgen.  Spørgsmål,  der blandt andet kredser om den menneskelige eksistens, erkendelsen, naturens og samfundets indretning, sproget og døden. Vi vil med udgangspunkt i historiens store tænkere dykke ned i filosofiens temaer – ikke for at finde endegyldige svar, men for sammen at blive klogere på os selv og verden omkring os.

Udgifter til kopier må påregnes.

Tværfagligt: Det moderne gennembrud 1870-1920

Onsdage kl. 10.00 – 11.40

v/cand.mag. i musik- og teatervidenskab Lilo Sørensen og v/bachelor i kunsthistorie Sofie Bové

Max. 40 – 50 deltagere

Omvæltningerne i tiden omkring 1900 giver genklang i kunstarterne. I 1870’erne er der et gennembrud på mange områder: Industrialisering, kapitalisme, seksualitet, arbejdslivet, kvinderollen, Guds fravær etc. Kunstnere ser på livet med nye øjne og gør op med den borgerlige pænhed – i billedkunsten med provokerende billeder af impressionistiske malere Manet, Monet, Cézanne, van Gogh m.fl., der står i  kontrast til de danske skagensmalere  Krøyer,  Anna og Michael Ancher.

I litteraturen forsøger realismens forfattere at debattere tidens problemer. Henrik Ibsen, August Strindberg og Herman Bang er  nordiske stemmer, der vækker international genklang.

Hvor kriserne er størst, i Wien og Paris, har  underholdningsmusikken fine vilkår. Samtidig sætter Debussy, Richard Strauss og Carl Nielsen nye dagsordener i kunstmusikken.

Københavns lokalhistorie

Mandage 10.00-11.40 i Foredragssalen

v/ Jakob Lauge Thomassen,  Cand.mag. i Historie og Religionsvidenskab
Max. 40 deltagere

I dette forløb vil vi zoome ind og sætte fokus på Københavns forskellige bydele: Nørrebro, Vesterbro, Østerbro og Amager. Hvordan de hver især har udviklet sig, både i kultur, arkitektur,
indbyggere og miljø. Vi vil undersøge, hvad det er, der gør, at de forskellige bydele er så umiskendeligt deres egne. Hvad der gør en
vesterbrogenser forskellig fra en nørrebrogenser.
Og hvordan bydele i en så lille storby som København kan have så store lokale identiteter.
Vi vil sætte Københavns gader og stræder under lup og undersøge alt, fra de store udviklinger i bydelene, til de helt små udviklinger i de forskellige gader. Hvorfor siger man, at fanden er løs i Laksegade? Hvorfor blev Nørrebro tidligere kaldt rabarberkvarteret? Hvorfor kalder man Amager Lorteøen? Og hvem var det nu, der boede i Saxogade?
Udgifter til kopier må påregnes.

Opera Alle kunstarter i ét

Torsdage kl. 10.00-11.40 i Foredragssalen

v. cand. mag i musik- og teatervidenskab Lilo Sørensen

Max. 50 deltagere

Hvad kommer et værk, der måske er mere end 100 år gammelt, mig ved? Og hvordan kan det have noget med min moderne tilværelse at gøre? Det kan det, fordi opera er tidløs. Opera handler om vores liv, følelser, konflikter, glæder, had, misundelse og ikke mindst kærlighed.

I operaens verden må vi lægge hverdagen fra os og gå ind i operaens virkelighed. Og dér  sker der fantastiske ting. Tiden går i stå og løfter os ind i en ny dimension af musik, sang og fortællinger, hvor vi på magisk vis føres med og bliver ‘renset’, som de gamle grækere sagde. I operaens magiske verden vil vi le, græde og derefter løftes tilbage i hverdagen med ny energi. Opera er for alle!

Læsestudiegruppe

1. mandag i hver måned kl. 12.30 – 14.05 i Lokale 7-8

*Brugerstyret hold v. Lis Dømmestrup og Jette Christiansen

Max. 12 deltagere

Kan du lide at læse bøger? Vil du dele din glæde for bøger med andre? Så er en læseklub måske noget for dig. Vi mødes, og taler om den bog vi i fællesskab har valgt som emne.

Kunstens historie

Torsdage kl. 12.25 – 14.05 

v/Bachelor i Kunsthistorie Sofie Bové

Max. 25 deltagere

I dette kursus kigger vi på kunsthistoriens lange linjer og skaber forståelse for, hvordan kunstens udvikling hænger uløseligt sammen med dens historiske samtid. Vi dykker ned i perioder og kunstnere og nyder nogle af kunsthistoriens største mesterværker på lige fod med nogle af dens mest oversete skatte og mysterier.
I denne sæson kigger vi på det 20. århundredes skelsættende nye kunstforståelse og samtidskunstens mange mangfoldige og fascinerende former. Vi skal møde alt fra Jackson Pollocks vilde malemetoder over Bjørn Nørgaards slagtede hest til Marina Abramovics stærke performanceværker.

Slægtsforskning på fortsætterniveau

Tirsdage kl. 10.00-11.40 i EDB

*Brugerstyret hold v. Birthe Svendsen

Max. 8 deltagere

Dette kursus vil få dig videre med din slægtsforskning.

Få inspiration til at finde din egen historie i en studiekreds hvor vi kan lære af hinandens erfaringer. Det forudsætter, at du har benyttet kirkebøger og folketællinger en hel del, samt at du har et godt kendskab til Internettet.

Print/kopier afregnes til kontoret efter hver undervisningsgang.

Slægtsforskning for begyndere

Tirsdage kl. 12.25-14.05

*Brugerstyret hold v. Birthe Svendsen

Max. 8 deltagere

Med udgangspunkt i egen fødsel og dåb søger vi hovedsagelig i kirkebøger og folketællinger
på nettet for at finde tilbage i slægtshistorien.
Du opfordres til at medbringe egen PC eller en  USB-nøgle til at gemme de fundne optegnelser
på. Der bliver undervist med udgangspunkt i den enkeltes behov.
Kendskab til EDB på brugerniveau er en forudsætning for at deltage på dette hold.
Print/kopier afregnes til kontoret efter hver undervisningsgang.

Slægtsforskning for øvede

Torsdage kl. 10.00-12.00 v. Rose Marie Spooner

*Brugerstyret hold Max. 8 deltagere

Som øvet slægtsforsker er der næsten uanede muligheder for at finde sine aner.

Statens Arkivalier arbejder på højtryk, så vi kan dykke ned i millioner af sider på vores pc’ere.

Vi arbejder som en studiekreds, hvor vi også lærer af hinandens erfaringer.

Print/kopier afregnes til kontoret efter hver undervisningsgang.