Madklub på Café PLC

Onsdage kl.11.30
v/Laila Gøtterup og Lissy Olsen
Fredage kl. 11.30
v/ Gunhild Alstrup og Lisbeth T. Hansen

Daghøjskolens frivillige står for madklubben, hvor hyggen er i højsædet, når man spiser
sammen.
Maden leveres af Café PLC, og menuen kan ses på opslagstavlerne ved caféen.

Senioridræt

Tirsdage kl. 12.50 – 14.20
v/Hanne Hansen

Dette hold kræver medlemskab af DAI, Daghøjskolen
råder over 5 pladser. Tilmelding på
kontoret.

Bedre Psykiatri Amager

Bedre Psykiatri Amager inviterer dig/jer til at deltage i cafemøder for pårørende til psykisk
syge. Her kan du i et uformelt og fortroligt rum, mødes og snakke med andre pårørende, der har de samme følelser og tanker omkring det at være pårørende. Derudover kan du:
Få inspiration og redskaber til at håndtere de udfordringer, du oplever som pårørende.
Få ny viden omkring forskellige temaer, som kan være til gavn for dig i din hverdag som
pårørende.
Få viden om hvor du finder mere støtte og hjælp.

Pårørendecafé afholdes en gang månedligt på tirsdage – få en oversigt over vores mødedatoer
på Daghøjskolens kontor eller på sitet: www.daghoejskolen-plc.dk efter d. 18. august 2017

Syklubben

Mandage – Torsdag kl. 18.00 – ca. 22.00

Syklubben er oprindeligt startet af en gruppe kvinder, som ønskede at sy én gang om ugen.
Nu omfatter aktiviteterne undervisning i dansk og arabisk, motion, fester og lejlighedsvis madlavning i skolekøkkenet.
Alle er velkomne – ring til kontoret for yderligere oplysninger.

Foredrag og “Sangcafé”

Daghøjskolen tilbyder foredrag og ”Sangcafé” ca. to gange om måneden i sæsonen, primært
på mandage og torsdage. Du behøver ikke at være medlem af Højskolen for at deltage, alle
er velkomne.
Køb programmet på kontoret eller se det på Daghøjskolens site: www.daghoejskolen-plc.dk

Malergruppen UrbanArt

Fredage kl. 11.00-14.45

UrbanArt er en malergruppe med fælles passion for at male. Vi mødes på Daghøjskolen hver fredag, alle er velkomne. Se mere på sitet:

www.urbanart-amager.dk

 

 

Netværksgruppe for pakistanske seniorkvinder

onsdage   14.05-16.00

Denne sygruppe er startet på initiativ af Bydelsmødrene, der også er tovholdere for gruppen.