Husmøder

Første onsdag i hver måned kl. 14.30 – ca. 16.00
September og januar undtaget – se ”Vigtige datoer”

Husmøderne er for Daghøjskolens medlemmer. På husmødet informerer Højskolerådet og Daghøjskolens leder om Højskolens drift, herunder Højskolens økonomi og udvikling af nye projekter. Repræsentanterne fra diverse udvalg, oprettet af Højskolerådet, giver en orientering fra udvalgene.

Lærere, medarbejdere og støttemedlemmer er velkomne til at overvære husmøderne. Bemærk! Kun medlemmer, som har betalt det ordinære månedskontingent, har stemmeret på husmøderne og opstillingsret til Højskolerådet.

Ved husmøderne kan medlemmerne gøre deres indflydelse gældende på mange og væsentlige områder. Det kan ske ved at stille op til Højskolerådet, stille forslag om nye holdaktiviteter, planlægning af sommeraktiviteter og ferierejser, tilrettelæggelse af udflugter og fester mm.

Tur til Lübeck

I december arrangerer vi en indkøbs- og juletur til Lübeck. På vejen derned vil vi fortælle om Lübecks historie m.m. og give tips om byen, fx om hvor I kan gøre spændende indkøb eller besøge ét af museerne for de tre nobelpristagere, som er opvokset i byen. For dem, som har lyst, vil vi gå på en lille sightseeing, men der skal nok blive tid til at opleve både det store julemarked og købe en Glühwein.

Vi håber at kunne tage af sted kl. ca. 6.30 og være hjemme igen ved 21-tiden. Når vi nærmer os, vil der komme opslag om dato og pris for turen.

Arrangør: Bjarne Ackey

Morgensamling

Torsdage kl. 09.30-0945

Lad dagen begynde i foredragssalen med morgensang og info om ugens ikke-programsatte aktiviteter på Daghøjskolen. En rigtig god start på dagen!

Madklub på Café PLC

Fredage kl. 11.30
v/ Gunhild Alstrup og Lisbeth T. Hansen

Daghøjskolens frivillige står for madklubben, hvor hyggen er i højsædet, når man spiser
sammen.
Maden leveres af Café PLC, og menuen kan ses på opslagstavlerne ved caféen.

Senioridræt

Tirsdage kl. 13.50 – 15.20
v/Hanne Hansen

Dette hold kræver medlemskab af DAI, Daghøjskolen
råder over 5 pladser. Tilmelding på kontoret.

Bedre Psykiatri Amager

Bedre Psykiatri Amager inviterer dig/jer til at deltage i cafemøder for pårørende til psykisk
syge. Her kan du i et uformelt og fortroligt rum, mødes og snakke med andre pårørende, der har de samme følelser og tanker omkring det at være pårørende. Derudover kan du:
Få inspiration og redskaber til at håndtere de udfordringer, du oplever som pårørende.
Få ny viden omkring forskellige temaer, som kan være til gavn for dig i din hverdag som
pårørende.
Få viden om hvor du finder mere støtte og hjælp.

Pårørendecafé afholdes en gang månedligt på tirsdage – få en oversigt over vores mødedatoer
på Daghøjskolens kontor.

Syklubben

Mandage – Torsdag kl. 18.00 – ca. 22.00

Syklubben er oprindeligt startet af en gruppe kvinder, som ønskede at sy én gang om ugen.
Nu omfatter aktiviteterne undervisning i dansk og arabisk, motion, fester og lejlighedsvis madlavning i skolekøkkenet.
Alle er velkomne – ring til kontoret for yderligere oplysninger.

Foredrag og “Sangcafé”

Daghøjskolen tilbyder foredrag og ”Sangcafé” ca. to gange om måneden i sæsonen, primært
på mandage og torsdage. Du behøver ikke at være medlem af Højskolen for at deltage, alle
er velkomne.
Køb programmet på kontoret eller se det på Daghøjskolens site: www.daghoejskolen-plc.dk

Malergruppen UrbanArt

Fredage kl. 11.00-14.45

Formen er workshop eller åbent værksted

UrbanArt er en malergruppe med fælles passion for at male. Vi mødes på Daghøjskolen hver fredag, hvor alle er velkomne. Den kreative legeplads, hvor der eksperimenteres med mulighederne. Der arbejdes med akryl på lærred og papir, med skabeloner, tape, isopropylalkohol. Vi afprøver voksfarvenes muligheder og har lim med pigment.
Mange af resultaterne udstilles forskellige steder, primært på Amager. Der er plads til et par mere, så hvis dette er noget for dig, så kom forbi en fredag og se, hvem vi er!! Se mere på sitet: www.urbanart-amager.dk

I daghøjskolens sommerferie arbejdes der videre med undtagelse af 3 uger i juli