Slægtsforskning for fortsættere

Tirsdage kl. 10.00-11.40

*Brugerstyret hold v. Birthe Svendsen

Max. 8 deltagere

Dette kursus vil få dig videre med din slægtsforskning.

Få inspiration til at finde din egen historie i en studiekreds hvor vi kan lære af hinandens erfaringer. Det forudsætter, at du har benyttet kirkebøger og folketællinger en hel del, samt at du har et godt kendskab til Internettet.

Du opfordres til at medbringe egen PC eller en  USB-nøgle til at gemme de fundne optegnelser på.

Print/kopier afregnes til kontoret efter hver undervisningsgang.