Spansk for fortsættere

Mandage kl. 11.45 – 13.15

*Selvstudie
Max. 10 deltagere

Vi fortsætter med at læse lettere spansk litteratur, og dygtiggør os stadig i den spanske grammatik.
Vi terper bl.a. verber i ”Eso Si-2”. Vi er en selvstyrende gruppe uden underviser.
Udgifter til undervisningsmaterialer må påregnes