Basis engelsk

Tirsdage kl. 10.00-11.40

OBS! Ingen undervisning den 2. tirsdag i md.

*Brugerstyret hold v. Bjørka Schandorff
Max. 10 deltagere

Med vægt på samtaler om både hverdags- og andre situationer
trænes konversation og uddybes ordforråd.
Vi kommer også rundt om traditioner og lidt historie.
Der suppleres med små tekster og evt. med filmklip.
Der må påregnes udgifter til kopier.
Uddelte kopier skal afregnes med kontoret efter undervisningen.
Evt. indkøb af bøger aftales med kursisterne.
Udgifter til undervisningsmaterialer må påregnes