Italiensk for let øvede

Onsdage kl. 10.00-11.40

*Selvstudiegruppe
Max. 10 deltagere

Vi fortsætter med KONVERSATION OG HYGGELIGT SAMVÆR og arbejder os gennem den grundlæggende italienske grammatik. Desuden vil vi berøre Italiens historie, kultur og sangskat, når lejligheden byder sig.
Udgifter til undervisningsmaterialer må påregnes