Italiensk for let øvede

Onsdage kl. 10.00-11.40

*Brugerstyret hold v. Donata Maria Andersen
Max. 10 deltagere

Vi fortsætter med bogen ”Passaparola 1” og arbejder os gennem den grundlæggende italienske grammatik. Desuden vil vi berøre Italiens historie, kultur og sangskat, når lejligheden byder sig.
Udgifter til undervisningsmaterialer må påregnes