Københavns lokalhistorie

Mandage 10.00-11.40

v/ cand.mag. Mikkel Kræmer Storm
Max. 40 deltagere

I dette forløb vil vi se på Københavns lokalhistorie:
Vi vil se på enkelte bydele, deres arkitektur og kulturelle særpræg.
København har på trods af sin størrelse en stærk identitet. Hvilke historiske begivenheder, personligheder og strømninger har været med til at skabe så
forskellige bydele med helt unikke identiteter?
Udover en gennemgang af de forskellige bydele vil vi se på temaer der går på tværs af byen: håndværket, infrastruktur, befæstning mm. alt sammen i et forsøg på at afkode Københavns lokalhistorie.
Udgifter til kopier må påregnes.