Københavns lokalhistorie

Mandage 10.00-11.40 

v/ cand.scient. i idrætsvidenskab
og historie  Kalle Hvid

Max. 40 deltagere

København: Handel, produktion og uddannelse. I dette fag skal
vi se på København ud fra byens udvikling som handels- og uddannelsesby.
Vi skal se på opstarten og udviklingen af universitetet.
Hvordan København gennem tiderne har fungeret som handelsby
over for både indland og udland.
Vi skal dykke ned i de produktioner, der gennem tiderne har været
i København, lige fra små håndværkere til store fabrikker.
Udgifter til kopier må påregnes.