Religionens idéhistorie

Fredage 10.00-11.40

v/ cand.mag. Mikkel Kræmer Storm
Max. 40 deltagere

I Religionens idéhistorie vil vi se på forskellige religiøst betingede begreber og deres relation og udvikling gennem tiden.

I første omgang vil vi se på begrebet tro. Er tro godt eller dårligt? Er det passé eller stærkere end nogensinde? Hvordan forholder almindelige danskere sig til tro? Til at undersøge dette vil vi fokusere på majoritets- og minoritetsreligion i Danmark. Dette gøres gennem en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af interviews og statistik.

Senere vil vi se på døden som begreb. Det eneste, mennesket med sikkerhed kan se frem til, er døden. Nogle mener, at menneskets forståelse af sin egen dødelighed er, hvad der gør os til mennesker. Hvordan har mennesker reageret i mødet med døden? Har opfattelsen af døden ændret sig igennem tiden?

Udgifter til kopier må påregnes.