Religionernes idéhistorie

Fredage 11.00-12.40  

v/ cand.scient. i idrætsvidenskab 
og historie Kalle Hvid             

Max. 40 deltagere

I løbet af året kommer vi til at skifte mellem emner, som de fleste
danskere har et kendskab til, og så nogle af de religioner, som de
færreste kender. Vi skal tale om reformationen, kendt og ukendt
nordisk mytologi, apokryfe skrifter og tidlig ateisme i Island. Derudover
skal vi beskæftige os med den store polyteistiske religion hinduismen.
Vi kigger også på sikhismen, som udspringer fra et opgør med
kastesystemet, cargo cults fra perioden under anden verdenskrig
og Candomblé, en religion, som skjuler sig i en anden religion og
meget, meget andet. Vi skal både brede vores viden om verdens
religioner ud og have mulighed for at diskutere de religiøse ideer, som
omgiver os. 

Udgifter til kopier må påregnes.