Bedre Psykiatri Amager

  • Bedre Psykiatri Amager har mødelokaler på Daghøjskolen og inviterer dig/jer til at deltage i cafemøder for pårørende til psykisk syge. Her kan du i et uformelt og fortroligt rum, mødes og snakke med andre pårørende, der har de samme følelser og tanker omkring det at være pårørende. Derudover kan du:
    Få inspiration og redskaber til at håndtere de udfordringer, du oplever som pårørende.
    Få ny viden omkring forskellige temaer, som kan være til gavn for dig i din hverdag som pårørende.
    Få viden om hvor du finder mere støtte og hjælp.

Pårørendecafé afholdes en gang månedligt på tirsdage – få en oversigt over vores mødedatoer på Daghøjskolens kontor eller www.bedrepsykiatri.dk/amager.