Senioridræt

Tirsdage kl. 13.50 – 15.20
v/Hanne Hansen

Dette hold kræver medlemskab af DAI, Daghøjskolen
råder over 5 pladser. Tilmelding på kontoret.