Husmøder

Første onsdag i hver måned kl. 14.30 – ca. 16.00
September og januar undtaget – se ”Vigtige datoer”

Husmøderne er for Daghøjskolens medlemmer. På husmødet informerer højskolerådet og Daghøjskolens leder om højskolens drift, herunder højskolens økonomi og udvikling af nye projekter. Repræsentanterne fra diverse udvalg, oprettet af højskolerådet, giver en orientering fra udvalgene.

Lærere, medarbejdere og støttemedlemmer er velkomne til at overvære husmøderne. Bemærk! Kun medlemmer, som har betalt det ordinære månedskontingent, har stemmeret på husmøderne og opstillingsret til højskolerådet.

Ved husmøderne kan medlemmerne gøre deres indflydelse gældende på mange og væsentlige områder. Det kan ske ved at stille op til Højskolerådet, stille forslag om nye holdaktiviteter, planlægning af sommeraktiviteter og ferierejser, tilrettelæggelse af udflugter og fester mm.