Andre aktiviteter og muligheder

MORGENSAMLING

Mandag-fredag kl. 9.30-9.45 – tilmelding ikke nødvendig

Dagen begynder i Daghøjskolens foredragssal med morgensang. Den ansvarlige for morgensamlingen gennemgår dagens og ugens tilbud af ikke programsatte aktiviteter på Daghøjskolen. En rigtig god start på dagen!

FOREDRAG M.M.

Desuden arrangeres foredrag, musikalsk underholdning debat, lysbilledforedrag m.m. blandt andet i samarbejde med “Liv i Sundby”. Disse arrangementer annonceres ved opslag.

SENIORIDRÆT

Tirsdage 13.30-15.00

Almindelig gymnastik. Daghøjskolen råder over 5 pladser.

PENSIONISTIDRÆT

Onsdage kl. 11.15-13.45

HUSMØDE

1. onsdag i hver måned kl. 14.30-16.30

Husmødet er for alle Daghøjskolens medlemmer.

Højskolerådet og ledelsen informerer om aktuelle ting på skolen. Repræsentanter fra de forskellige råd og udvalg giver en kort orientering. Alle medlemmer kan debattere aktuelle emner i et åbent forum.

Deltagerne på Husmødet kan gøre deres indflydelse gældende på mange og væsentlige områder, som f.eks. skemalægning, planlægning af ferierejser, tilrettelæggelse af udflugter, fester m.m.

Syklub for etniske kvinder

Mandag, tirsdag og torsdag aften.

Syklubben er oprindeligt startet af en gruppe kvinder, der ønskede at sy. Nu omfatter aktiviteterne undervisning i dansk og arabisk, styrketræning onsdag aften og lejlighedsvis madlavning i skolekøkkenet. Alle er velkomne! Ring til kontoret for at få mere at vide.

 Madklub på Café PLC

Onsdage og Fredage kl. 11.30

Daghøjskolens frivillige står for madklubben, hvor hyggen er i højsædet, når man spiser sammen. Maden leveres af Café PLC, menuen kan ses på opslagstavlerne ved caféen.

Kunstforeningen UrbanArt

Fredage kl. 11:00-14:45

Frivillige

Daghøjskolen har et stort frivilligkorps, der tæller over 70. De frivillige underviser, styrer kaffestuen, sælger tøj i Genbrugsen og meget andet. Hvis du kan undervise eller har lyst til at være frivillig på Daghøjskolen er du velkommen til at kontakte os på telf.: 32 34 43 30.

Passivt medlemsskab

Hvis du vil støtte Daghøjskolen kan du blive passivt medlem. Kontingent kr. 220 om året.

Andre muligheder

Ud over de beskrevne undervisnings- og aktivitetstilbud, tilbyder Daghøjskolen f.eks.:

  • Udflugter, skovture og ekskursioner til museer etc.
  • Indlandsrejser arrangeret af Daghøjskolen efter medlemmernes ønske.
  • Udstillinger i udstillingsvitrinen i Daghøjskolens gang.
  • Vekslende udstillinger af medlemmernes arbejder.
  • Foredrag og debatmøder
  • Fester til jul og skoleårets afslutning
  • Omfattende sommerprogram med mange varierede aktiviteter fra maj til september.
  • Folkesundhedspladsen og petanquebanen ud for Daghøjskolen kan frit benyttes hele året.