Diakonissestiftelsen

Hej Jeanne

Jeg skal endnu engang sige tak for at give vores elever muligheden for at komme ud i virkeligheden.

Her på UCD bryster vi os nemlig af at kunne levere praksisnær undervisning på vores SOSU-uddannelser. Både i forhold til at prøve teori af på egen krop, i forhold til at komme i praktik og i forhold til at se, hvordan pleje og omsorg praktiseres på forskellige måder ude i virkeligheden.

For at dette kan lade sig gøre, så er vi afhængige af gode samarbejder med relevante aktører inden for pleje- og omsorgssektoren. Daghøjskolen Peder Lykke Centret er netop sådan en relevant aktør, da I udgør et vigtigt omdrejningspunkt for mange ældre borgeres liv. I er ikke kun med til at holde ældre borgere i gang – både fysisk, psykisk og socialt – men I er også med til at give dem et smil på læben, og det er livskvalitet, der vil noget.

Den livskvalitet er noget vores elever observerer, når de er ude hos jer og får muligheden for at deltage på et hold samt muligheden for at tale med nogle af jeres medlemmer. Det er vigtige observationer, som er med til at give vores elever en mere nuanceret opfattelse af ældre borgere som også værende handlingsduelige mennesker med saft og kraft.

Med venlig hilsen

 Felipe Maggiolo D´Ottone

Cand.Scient. i idræt

Lærer, Grundforløbet

diakon

UC DIAKONISSESTIFTELSEN | Peter Bangs Vej 1D | DK-2000 Frederiksberg

www.ucdiakonissen.dk | Tlf: 3838 4100

UC Diakonissestiftelsen er Diakonissestiftelsens uddannelsescenter

Erhvervs- og professionsuddannelser, kurser og forskning