Praktiske oplysninger

 

Daghøjskolen er for
Førtids- og folkepensionister samt efterlønsmodtagere fortrinsvis med bopæl i Københavns Kommune. Tilmelding sker på skolens kontor, hvor der skal vises dokumentation for pensionsforhold.

Daghøjskolen har følgende Værdigrundlag:

På Peder Lykke Centrets Daghøjskole for førtids- og folkepensionister i Københavns Kommune er grundlaget for al aktivitet, værdsættelse af, og respekt for det enkelte menneske – under hensyntagen til fællesskabets interesser.

Gennem brugeres og medarbejderes reelle demokratiske deltagelse skabes et sundhedsfremmende miljø, med udfordringer, udviklings- og handlemuligheder for den enkelte og fællesskabet.

Med inddragelse af brugernes livserfaring tilbydes alsidig, aktuel og faglig kvalificeret undervisning. Herved får brugerne mulighed for at tilegne sig ny viden, nå frem til nye indfaldsvinkler samt vedligeholde og styrke eksisterende  færdigheder. Gennem den udviklende dialog om fælles interesser og i undervisningen skabes mulighed for udvikling for det enkelte menneske, fællesskab og nye netværk.

Daghøjskolen skaber på denne måde et miljø, hvor:

  • Den enkelte får mulighed for at fortsætte som aktiv, ansvarstagende samfundsborger.
  • Den enkelte kan finde plads til at udfordres og udvikle sig.
  • Alle er ligeværdige og værdsatte deltagere i et fællesskab.
  • Der  er fokus på livskvalitet i ordets brede betydning: livsglæde og livsmod, tryghed, fysisk og mental sundhed, handlekraft og  kompetence.

Daghøjskolen er partipolitisk og religiøst uafhængig.

Medlemskontingent
Kontingent for medlemskab er 250 kr. pr. måned i sæsonen september – maj, begge måneder inklusive. Når du er medlem af Daghøjskolen, betaler du ikke gebyr for at deltage undervisningen.
Kontingentet betales første gang ved din indmeldelse. Herefter betaler du dit kontingent månedsvis forud og senest d. 5. i hver måned. Eksempel: senest 5. oktober betales for november.
Kontingentet dækker dit medlemskab af Daghøjskolen. Højskolerådet og husmødet har besluttet, at man betaler solidarisk på Højskolen, uanset hvor mange hold eller aktiviteter, man deltager i. Ud over dit medlemskab betaler du for evt. forbrug af materialer og råvarer på de enkelte hold.

Ret til nødvendige ændringer i kontingent og udbud af holdaktiviteter forbeholdes.

Du kan vælge at betale på kontoret, eller overføre pengene til os via net-bank, eller via din egen bank.
Daghøjskolens bankkonto er:  Danske bank: reg.nr.  4180 konto 10871190.
Husk at opgive dit navn og dit medlemsnummer.

Støttemedlemsskab
Hvis du vil støtte Daghøjskolen, kan du blive støttemedlem.
Et støttemedlemskab koster pr. 01. 05. 2018 kr. 220,- om året. Hvis støttemedlemskabet omfatter en klub eller en organisation, har du har mulighed for at låne lokaler på Daghøjskolen efter kl. 14.30 og blive omtalt i vores årsprogram.
Du har også mulighed for at overvære Daghøjskolens månedlige husmøder. Stemmeret til husmøderne fordrer et aktivt medlemskab af Daghøjskolen (kr. 250,- om måneden).
Dit kontingent som støttemedlem kan indbetales på kontoret, hvor du modtager et medlemsbevis eller
Indbetales via netbank.: Reg.nr. 4180, konto 10871190 – mærket: ”Støttemedlem”. Hvis du betaler støttekontingent på denne måde, vil vi bede dig om at tilføje dit navn og din e-mail i meddelelsesfeltet, da vi sender oplysninger fra Daghøjskolen til alle støttemedlemmer.
Vi takker dig, som med dit støttemedlemskab bakker op om medlemmernes og Daghøjskolens aktiviteter.

Åbent hus for nye medlemmer
Daghøjskolen åbner dørene for interesserede nye medlemmer på følgende datoer:

Tirsdag  d. 18. september 2018 kl. 10.00-14.00

Onsdag d. 24. januar 2019 kl. 10.00-14.00

Sommeraktiviteter

Sommermånederne juni, juli og august er kontingentfri
– men kun medlemmer, der har betalt kontingent for forårssæsonen (januar – maj) kan deltage i sommeraktivitetsprogrammet.

Højskolen råder over følgende lokaler:
• 1 stor gymnastiksal med omklædnings- og badefaciliteter.
• 1 styrketræningsrum
• 2 lokaler med plads til 16 personer (lokale 5- 6 og 7-8). Lokale 7-8 har teleslynge-     anlæg.
• 1 lokale med plads til 20 personer (lokale 9). Dette lokale er forsynet med specielt dialogteleslyngeanlæg, som gør det særdeles velegnet for hørehæmmede.
• 1 lokale til Edb-brug med plads til 10 personer.
• 1 foredragssal med plads til ca. 70 personer (også forsynet med dialog/teleslynge anlæg, samt storskærm og projektor).
• 1 skolekøkken med plads til 16 personer.
• 1 billardlokale med plads til 15 personer.
• 1 ”gør det selv værksted” i et kælderlokale.
• kontorer, kaffestue og rygerum.

Afvigelser fra skemaet

I tilfælde af særarrangementer forbeholder skolen sig ret til at aflyse almindelig undervisning.

Afbud til holdaktiviteter

Meddeles så vidt muligt direkte til din lærer/instruktør. Ved uplanlagt fravær eller sygdom meddeles afbud til kontoret. Baggrunden for, at vi beder dig melde afbud, når du ikke kommer på Daghøjskolen, er ordningen ”tryghedsopkald”. Det betyder, at vi med din tilladelse kontakter dig, dersom du uden afbud udebliver fra dine aktiviteter på Daghøjskolen.

Daghøjskolens medarbejdere

Daghøjskoleleder, kontormedarbejdere, rengøringsmedarbejder, timelærere og 70 frivillige fra brugergruppen.

Fotoplancher over personale findes på Daghøjskolens gang.

Højskoleråd – HR

Daghøjskolens medlemmer vælger fra egne rækker 5 repræsentanter og 2 suppleanter til HR, som skal fremme brugernes interesser gennem indflydelse på Daghøjskolens aktiviteter og drift, og medvirke til et godt samarbejde mellem medarbejdere og de øvrige råd på Peder Lykke Centret.

Sammensætningen af HR pr. marts 2018 fremgår af opslag med foto på Daghøjskolens gang.

Peder Lykke Centrets bestyrelse

Daghøjskolen er repræsenteret i bestyrelsen ved 2 medlemmer valgt af og blandt Daghøjskolens medlemmer.

PLC-avisen

Udkommer månedligt året rundt med informationer og nyheder for samtlige af Peder Lykke Centrets enheder.

Heri kan læses hver måneds menuplan for Café Peder Lykke!

Café Peder Lykke

Peder Lykke Centret har en hyggelig café med et varieret udvalg af mad og drikke til rimelige
priser. Om sommeren står Café Peder Lykke for grillarrangementer i Peder Lykke Centrets
store smukke have.

Caféen er åben for alle.

Daghøjskolens kaffestue

Kaffe, te, chokolade og brød kan købes til rimelige priser. Kaffetuen har desuden køleskab
og mikroovn, så du kan medbringe din egen frokost og indtage den i Kaffestuen.

I nærheden af kaffestuen forefindes et særligt rygerum.

Vi har trådløst internet på Daghøjskolen

Hvis du medbringer din egen bærbare PC/tablet, kan du komme på trådløst internet.
Kode udleveres på kontoret.

Bibliotek

Daghøjskolen rummer en mindre filial af København kommunes biblioteker, hvor
medlemmer af Daghøjskolen kan låne bøger på deres medlemsnummer med hjælp fra en
kompetent bibliotekar.
Åbningstider fremgår af opslag på døren til biblioteket.
Tlf.nr: 3234 4333
Mail: lahols@kff.kk.dk

Genbrugsbutik

En gruppe frivillige fra Daghøjskolen driver ”Genbrugsen”, en butik med salg af vintage tøj,
sko, tasker mv. Udsalg to gange årligt.
Åbningstider:
Mandag – torsdag kl. 10.30 – 13.30

Frisør, fodpleje og mini-marked

Peder Lykke Centret har tilknyttet et velforsynet Minimarked, to frisører og en fodterapeut, som alle kan benytte. Disse er beliggende i nr. 63, samme adresse som Daghøjskolen.
Tlf.nr.
Frisør: 3234 4319/2536 2930
Fodterapeut: 3234 4317/2128 3165